Afgesloten
2021

Bekendheid en gebruik van de regeling specifieke zorgkosten voor mensen met een chronische ziekte of beperking, 2020-2021

Duur: jul 2020 - jan 2021

De Algemene Rekenkamer (AR) voert een onderzoek uit over de bekendheid en het gebruik van de fiscale regeling aftrek specifieke zorgkosten voor mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking. Ze werken daarvoor samen met het Nivel.

Doel
Het doel van het onderzoek is om een beter beeld te krijgen over de effectiviteit van de regeling specifieke zorgkosten. Hierbij is het belangrijk om te weten of de doelgroep (mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking die meerkosten maken vanwege hun ziekte en/of beperking) bekend is met de regeling en hiervan ook gebruik maakt. In het geval van niet-gebruik is het ook relevant om te weten waarom de beoogde doelgroep de regeling niet gebruikt, bijvoorbeeld door onbekendheid, complexiteit of het niet in aanmerking komen voor de regeling.

Methode
Het Nivel draagt met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) bij aan dit onderzoek. Panelleden die online deelnemen aan het NPCG ontvangen eind augustus 2020 een vragenlijst over de bekendheid en het gebruik van de regeling specifieke zorgkosten.

Resultaten
Op verantwoordingsdag,19 mei 2021, heeft de Algemene Rekenkamer dit onderzoek als onderdeel van hun verantwoordingsonderzoek 2020 gepubliceerd. De Algemene Rekenkamer doet ieder jaar onderzoek naar de verantwoording die ministers in hun jaarverslagen afleggen over hun bestedingen, hun bedrijfsvoering en hun beleid. De regeling specifieke zorgkosten was in 2020 onderdeel van het verantwoordingsonderzoek.

Projectpartners
Algemene Rekenkamer (AR)