Meeste mensen met een chronische ziekte of beperking die hoge zorgkosten maken, weten fiscale regeling te vinden
Nieuws
21-05-2021

Meeste mensen met een chronische ziekte of beperking die hoge zorgkosten maken, weten fiscale regeling te vinden

Ruim 9 op de 10 mensen met een chronische ziekte of beperking die een ondermodaal inkomen hebben en zorgkosten boven de 500 euro maken, weten de fiscale regeling ‘aftrek specifieke zorgkosten’ te vinden. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, mede op basis van een enquête onder het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het Nivel. Het onderzoek maakt deel uit van het verantwoordingsonderzoek 2020 dat de Algemene Rekenkamer presenteerde op 19 mei 2021 over de inkomsten en uitgaven van het Rijk.

Wie een chronische ziekte of lichamelijke beperking heeft, kan als gevolg daarvan te maken krijgen met extra zorgkosten die niet worden vergoed. Wie deze kosten maakt mag ze opgeven bij de aangifte van de inkomstenbelasting, mits deze boven een bepaald drempelbedrag vallen. Dit wordt de ‘aftrek specifieke zorgkosten’ genoemd. Ruim negentig procent van de mensen die hoge zorgkosten maken in verhouding tot hun inkomen weet de regeling te vinden, maar de fiscale regeling dekt niet alle extra zorgkosten die zij maken. Met name mensen met lage inkomens, die daarom niet belastingplichtig zijn, én mensen met hoge inkomens, komen niet in aanmerking voor de extra vergoeding uit de fiscale regeling.

Mede op basis van de enquête onder het Nivel-panel, adviseert de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek de minister om het hoge bereik van de regeling niet uit het oog te verliezen als er in de toekomst gekeken wordt naar een aanpassing of alternatief van de regeling.

Meer weten?

Bekijk alle resultaten van het onderzoek in de gehele publicatie van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het onderzoek

Eind augustus 2020 hebben het Nivel, in samenwerking met de Algemene Rekenkamer, een online enquête uitgezet onder 1.193 leden van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. De Algemene Rekenkamer had als doel om met  deze enquête te onderzoeken welk aandeel van de mensen met een chronische ziekte of beperking specifieke zorgkosten heeft en welk deel deze kosten aftrekt bij de belastingaangifte.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.