Project
afgesloten

Beslissingen van zwangere vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst en zwangeren met lage SES rondom deelname aan prenatale Down screening en de 20-weken ECHO

Op basis van informatie beslist de aanstaande moeder zelf aan de hand van de eigen waarden en normen of zij wel of niet gebruik wil maken van prenatale screening.
Op basis van welke kennis en op grond van welke afwegingen maken zwangere vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst of van lage SES hun keuze om al dan niet deel te nemen aan de screening op downsyndroom of het structureel echoscopisch onderzoek ?
Deskresearch en focusgroepen per categorie respondenten die ofwel deelnamen ofwel niet-deelnamen
Inzicht in redeneringen, beslissingen en gemaakte keuzes rond de betrokken prenatale screeningen
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM
In dit project werken we samen met
Pharos