Afgesloten
2018

Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg: kennis, methoden en tools, 2017-2018

Achtergrond
Beperkte gezondheidsvaardigheden zijn een veel voorkomend probleem in de curatieve zorg met een aantal negatieve gevolgen. Veel zorgverleners ervaren in hun dagelijkse praktijk problemen in de omgang met deze groep patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar weten niet goed
welke methodieken en tools er zijn om hen daarbij te ondersteunen, welke methode het best werkt, bij welke doelgroep en op
welke moment in het zorgproces.

Doel
Het doel van dit project is om kennis en oplossingsrichtingen aan te dragen om de aanpak van beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg te bevorderen en meer structureel in te bedden.

Methode
Quick scan literatuur, online enquête, interviews, gezamenlijk overleg met de belangrijke stakeholders, invitational conference

Resultaat
Kennisoverzicht van bestaande methodieken en tools voor zorgverleners om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen,
Concrete en direct hanteerbare interventie voor de zorgverlener,
Agenda voor toekomstig onderzoek

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Academisch Medisch Centrum; Patientenfederatie Nederland; Pharos - Expertisecentrum Gezondheidsverschillen