Project
afgesloten

Beter omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg: kennis, methoden en tools

Beperkte gezondheidsvaardigheden zijn een veel voorkomend probleem in de curatieve zorg met een aantal negatieve gevolgen. Veel zorgverleners ervaren in hun dagelijkse praktijk problemen in de omgang met deze groep patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar weten niet goed
welke methodieken en tools er zijn om hen daarbij te ondersteunen, welke methode het best werkt, bij welke doelgroep en op
welke moment in het zorgproces.

Het doel van dit project is om kennis en oplossingsrichtingen aan te dragen om de aanpak van beperkte gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg te bevorderen en meer structureel in te bedden.

Quick scan literatuur, online enquête, interviews, gezamenlijk overleg met de belangrijke stakeholders, invitational conference
Kennisoverzicht van bestaande methodieken en tools voor zorgverleners om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen,
Concrete en direct hanteerbare interventie voor de zorgverlener,
Agenda voor toekomstig onderzoek
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
Academisch Medisch Centrum
Patientenfederatie Nederland
Pharos