Start
september 2023

Buitenlandse instroom van tandartsen en orthodontisten

Duur: sep 2023 - mei 2024

Achtergrond

Eind 2025 zal het Capaciteitsorgaan de volgende driejaarlijks capaciteitsramingen opstellen voor de tandartsen en orthodontisten. Dit onderzoek is gericht op het verzamelen van informatie over tandartsen en orthodontisten met een buitenlands diploma, wat een belangrijke factor is voor deze capaciteitsramingen. 

Doel 

Met dit onderzoek willen we meer inzicht verkrijgen in de werkzaamheid en loopbanen van tandartsen en orthodontisten met een buitenlands diploma.

Methode

Eerst wordt een enquête uitgezet onder tandartsen en orthodontisten met een buitenlands diploma. Daarna worden de uitkomsten van deze enquête vertaald in de parameterwaarden ‘buitenlandse instroom’ en het extern rendement van deze groep. 

Resultaat 

De resultaten zullen worden verwerkt in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan