Afgesloten
2011

Campagne Rijgevaarlijke geneesmiddelen in het verkeer: nameting onder huisartsen en apothekers, 2010-2011

Duur: okt 2010 - jun 2011

Achtergrond
Medio oktober 2008 is de landelijke publiekscampagne Geneesmiddelen en verkeersveiligheid van start gegaan, nadat in mei 2008 de beroepsgroepen van artsen en apothekers over de achtergronden van deze campagne zijn geïnformeerd. Voor beide beroepsgroepen zijn materialen ontwikkeld onder andere om patiënten beter te kunnen voorlichten. In 2008 deden RuG en NIVEL samen een voormeting.

Doel
We kijken op welke wijze huisartsen en apothekers hun patiënten informeren over rijgevaarlijke geneesmiddelen en in hoeverre de campagne hierbij behulpzaam is (geweest).

Methode
Hiertoe worden schriftelijke enquetes afgenomen bij representatieve steekproeven van huisartsen en apothekers.

Resultaat
Dit onderzoek geeft inzicht in de vraag of huisartsen en apotheker patiënten anders informeren over rijgevaarlijke geneesmiddelen dan voor de campagne.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Projectpartners
Rijksuniversiteit Groningen