Publicatie

Publicatie datum

Campagne ‘Geneesmiddelen in het verkeer’: nameting onder huisartsen en apothekers.

Hermsen, J., Dijk, L. van, Monteiro, S.P., Gier, J.J. de. Campagne ‘Geneesmiddelen in het verkeer’: nameting onder huisartsen en apothekers. Utrecht/Groningen: NIVEL, Rijksuniversiteit Groningen, 2011. 56 p.
Download de PDF
Eind 2008 startte de overheid de publiekscampagne ‘Rij veilig met medicijnen’. Doel van deze campagne was om gebruikers van rijgevaarlijke geneesmiddelen bewust te maken van de risico’s om aan het verkeer deel te nemen. Gebruikers die twijfelden over hoe te handelen werd geadviseerd dit met de huisarts of apotheker te bespreken. Om huisartsen en apothekers te ondersteunen in hun adviserende rol, zijn in het kader van de campagne verschillende materialen ontwikkeld voor deze professionals. Deze zijn hen voorafgaand aan de campagne toegestuurd. In het najaar van 2008 is een onderzoek gedaan onder huisartsen en apothekers naar de voorbereiding van deze professionals op de campagne en hun mening over de bruikbaarheid van de ontvangen campagnematerialen en aangeboden website. Twee jaar later, in 2010, is deze meting herhaald.
Dit rapport bevat de resultaten van deze meting.