Afgesloten
2010

Capaciteitsraming artsen medische milieukunde 2010

Duur: nov 2009 - mrt 2010

Aanleiding
De beroepsgroep artsen Maatschappij en Gezondheid, profiel Medische milieukunde (MMK) is in de jaren tachtig in één keer ontstaan na de oprichting en de simultane instroom in de opleiding medische milieukunde als onderdeel van de sociale geneeskunde. De aanleiding hiervoor was een toenemend aantal milieu-incidenten. Met het oog op de nu verwachte uitstroom uit de beroepsgroep, en de marginale instroom in het beroep sinds de jaren tachtig, wordt de behoefte aan een capaciteitsraming steeds dringender. Hiervoor zijn gegevens en inzichten nodig die zowel de ontwikkelingen in de vraag als het aanbod van artsen MMK in Nederland betreffen.

Doel
Dit onderzoek heeft als doel deze gegevens en inzichten op een rij te zetten.

Methoden
1. Op basis van een korte beroepsvragenlijst wordt informatie van alle werkzamen artsen MMK verzameld.
2. Via een online focusgroep sessie wordt aan dezelfde groep een lijst van discussiepunten en stellingen voorgelegd.
3. Interviews met een aantal stakeholders die mede de vraag naar artsen MMK in Nederland bepalen.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek zullen worden gepresenteerd in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan