Afgesloten
2012

Capaciteitsraming verloskundigen in 2012 voor de periode 2012-2022

Duur: mei - dec 2012

Achtergrond
De vraag wordt steeds urgenter hoe ontwikkelingen en omstandigheden de arbeidsmarkt voor verloskundigen de komende vijf à tien jaar zullen beïnvloeden. Een belangrijke uitdaging is daarbij om de huidige vraag naar, en aanbod van, verloskundigen in Nederland zo valide en betrouwbaar te meten en voor de korte termijn in te schatten.

Doel
We onderzoeken in brede zin:
- of vraag en aanbod van verloskundigen in Nederland gelijk opgaand blijven groeien
- hoe stabiliteit op de arbeidsmarkt beriekt en/of behouden kan worden
- welke (opleidings)maatregelen nodig zijn om evenwicht te bereiken

Werkwijze
- We stellen een aantal beleidsrijke maar realistische scenario’s op, die we vervolgens in twee interactieve workshops bediscussieren met deelnemers die verschillende perspectieven op de arbeidsmarkt en de verloskundige keten hebben.
- Daarnaast wordt het rekenmodel voor capaciteitsramingen doorgerekend op basis van de twee scenario’s
- Op basis van de scenario’s bepalen we hoe verschillende omstandigheden de benodigde instroom in de opleiding tot verloskundige (en een aantal specialisaties) beïnvloeden. Dit leidt tot nader strategisch inzicht in de arbeidsmarkt en de benodigde toekomstige opleidingscapaciteit in Nederland.

Resultaat
Een rapport

Dit project wordt gesubsidieerd door
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)