Start
mei 2023

Care2Report: automatische verslaglegging van medische consulten met behulp van spraakherkennings- en actieherkenningstechnologie

Duur: mei 2023 - apr 2028

Achtergrond

Artsen moeten van elk consult met een patiënt een verslag maken voor in het elektronische patiëntendossier. Dat kost veel tijd en draagt bij aan de hoge administratieve druk onder zorgverleners. Wanneer zo’n verslag automatisch gemaakt kan worden blijft er meer tijd over voor de patiënt. Dit is zeker relevant bij eerste poliklinische consultvoering met geriatrische patiënten; deze gesprekken duren lang, soms wel twee uur, en het maken van een verslag kost een arts minimaal een half uur. Een automatisch verslag kan dus veel tijdwinst opleveren. De afdeling Informatica van de Universiteit Utrecht bouwt momentaan aan de door AI-gestuurde technologische infrastructuur ‘Care2Report’, waarmee van consulten tussen arts en patiënt automatisch een verslag wordt gemaakt.

Doel

Het uitontwikkelen en testen van ‘Care2Report’. Hiertoe onderzoeken we:

  • of Care2Report goed werkt en of het meer tijd voor de patiënt oplevert.
  • of Care2Report de administratietijd van artsen verkort
  • of en zo ja hoe het de inhoud van gesprekken tussen arts en patiënt beïnvloedt
  • onder welke voorwaarden andere zorgverleners Care2Report kunnen gebruiken

Methode

Hiertoe gaan we:

  1. Via literatuurstudie de meest geëigende determinanten voor consultrapportages onderzoeken
  2. Video-opnames van geriatrische consulten verzamelen en observeren
  3. Vragenlijsten bij patiënten en zorgverleners afnemen
  4. Een gerandomiseerde studie (RCT) uitvoeren naar de effectiviteit van Care2Report
  5. Interviews afnemen onder mogelijk toekomstige gebruikers van Care2Report

Nivel-onderzoeker Lourens Kraft van Ermel richt zijn promotietraject op de effectiviteit en invloed van de door AI-gestuurde technologische infrastructuur Care2Report. Hij gaat in op de vraag wat de automatisch gegenereerde rapportages opleveren en onderzoekt de invloed die Care2Report heeft op de gesprekken tussen arts en patiënt.

Resultaat

rapport

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw, Open Competitie
Projectpartners
Radboudumc, afdeling geriatrie; Universiteit Utrecht, departement informatica