Project
Afgesloten
2016

COM-MA: ontwikkelen online feedback-instrument (COM-MA) voor apotheekmedewerkers in de poliklinische apotheek, 2015-2016

Duur: sept 2015 - dec 2016

Achtergrond
De apotheekbalie is een goede plaats om geneesmiddelgerelateerde problemen te voorkomen, signaleren en bespreken. Echter, de communicatie is niet altijd optimaal. Onderzoek in andere settings laat zien dat de communicatie verbetert door het gebruik van video-opnames, zelfreflectie en persoonlijke feedback. In COM-MA (communicatie advies op maat) worden deze aspecten gecombineerd, en wordt online feedback gegeven aan apotheekmedewerkers om hun communicatievaardigheden te verbeteren.

Onderzoeksvragen
1. Welke elementen zijn essentieel in patiëntgerichte communicatie in de apotheek? En in hoeverre en hoe komen deze elementen terug in de huidige communicatie tussen patiënten en apotheekmedewerkers?
2. In hoeverre en hoe verbetert de communicatie tussen patiënten en apotheekmedewerkers door
het inzetten van COM-MA en in hoeverre is er invloed op patiëntactivatie en patiëntparticipatie?
3. Wat zijn succes- en faalfactoren bij het inzetten van COM-MA?
4. Hoe kan COM-MA succesvol geïmplementeerd worden op grotere schaal?

Methode
Literatuurstudie, focusgroepen met apotheekmedewerkers en patiënten, interventie in apotheken met voor- en nameting, evaluatie van de implementatie.

Resultaat
Een online feedback interventie voor apotheekmedewerkers (COM-MA) die tegen kostprijs beschikbaar wordt gesteld aan alle apotheken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Projectpartners
UPPER - Universiteit Utrecht; ASCoR/UvA; St. Maartenskliniek; Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel