Project
Start
maart 2022

Consultkaarten-in-beeld (CIB's): begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld. Inzicht in effecten van gebruik

Duur: mrt - okt 2022

Voor een derde van de Nederlanders is het moeilijk om goed de weg te vinden in de zorg en informatie over gezondheid en zorg te begrijpen. We zien dat terug in de uitkomsten van zorg. Deze zijn voor mensen met weinig opleiding, een praktische opleiding, minder goede gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond minder goed dan voor hoger opgeleiden, autochtone Nederlanders en mensen met goede gezondheidsvaardigheden.
Gezondheidsvaardigheden hebben invloed op de effectiviteit van de gesprekken tussen patiënten en zorgprofessionals, op het begrijpen van diagnose, uitkomstinformatie en behandelopties en op het proces van samen beslissen. En dat heeft weer gevolgen voor de uitkomsten van zorg want die zijn voor de eerdere genoemde groepen minder goed.
Voor gebruik in de spreekkamer, ter ondersteuning van het informeren van de patiënt en het samen beslissen door zorgverlener en patiënt, is de consultkaart-in-beeld ontwikkeld: begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld.

Doel van onderzoek
Met dit onderzoek beogen we:
1. Kennis en inzicht te verkrijgen en te delen over hoe consultkaarten-in-beeld (CIBs) voor nierfalen, artrose in de heup en de knie in de praktijk gebruikt worden. En hoe dit bijdraagt aan het proces van samen beslissen, de mate waarin de patiënt, met gewone en met beperkte gezondheidsvaardigheden, participeert, uitkomstinformatie en behandelopties begrijpt en met de professional tot een keuze komt.
2. Kennis en inzicht te verkrijgen en te delen over de factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie van keuzehulpen in begrijpelijke taal en beeld (in dit voorstel de casus CIBs) en de barrières die implementatie in de weg staan.

Resultaten / eindproducten
1. Inzicht in hoe een CIB het gesprek tussen patiënt en zorgverlener beïnvloedt, welke communicatievaardigheden en -strategieën een zorgverlener ter aanvulling kan inzetten en voor wie een CIB wel of juist niet werkt. Deze inzichten verwerken we in een wetenschappelijk artikel te publiceren in een open access journal. De huidige gebruikshandreiking bij de consultkaarten-in-beeld voor zorgverleners vullen we aan op basis van de bevindingen en resultaten uit dit onderzoek met tips en goede voorbeelden over de meest effectieve manier om een CIB te gebruiken in de spreekkamer.
2. Met de opgedane inzichten in de succes- en faalfactoren (inclusief randvoorwaarden) voor de implementatie van een consultkaart-in-beeld maken we een implementatiehandreiking voor poliklinieken / vakgroepen, zorgorganisaties, patiëntenorganisaties en beroepsorganisaties met aanbevelingen wat betreft de implementatie van CIBs voor vakgroepen/ poliklinieken, zorgorganisaties en de beroeps- patiënten en brancheorganisaties die vormgeven aan het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg. In de handreiking staan ook aanbevelingen voor implementatie in het onderwijs.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Pharos (projectleider), Radboudumc (IQ Health), Nierpatientenvereniging (NVN), Nationale Vereniging Reumazorg Nederland (RZN), Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV), Nederlandse Federatie voor Nefrologen (NFN), Kennisinstituut van Medisch Specialisten