Afgesloten
2022

Consultkaarten-in-beeld (CIB's): begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld. Inzicht in effecten van gebruik, 2022

Duur: mrt - okt 2022

Achtergrond

Voor een derde van de Nederlanders is het moeilijk om goed de weg te vinden in de zorg en informatie over gezondheid en zorg te begrijpen. We zien dat terug in de uitkomsten van zorg. Deze zijn voor mensen met weinig opleiding, een praktische opleiding, minder goede gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond minder goed dan voor hoger opgeleiden, autochtone Nederlanders en mensen met goede gezondheidsvaardigheden.

Gezondheidsvaardigheden hebben invloed op de effectiviteit van de gesprekken tussen patiënten en zorgprofessionals, op het begrijpen van diagnose, uitkomstinformatie en behandelopties en op het proces van samen beslissen. En dat heeft weer gevolgen voor de uitkomsten van zorg want die zijn voor de eerdere genoemde groepen minder goed.

Voor gebruik in de spreekkamer, ter ondersteuning van het informeren van de patiënt en het samen beslissen door zorgverlener en patiënt, is de consultkaart-in-beeld ontwikkeld: begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld.

Doel

Met dit onderzoek beogen we:

  1. kennis en inzicht te delen over hoe consultkaarten-in-beeld (CIBs) voor nierfalen, artrose in de heup en de knie in de praktijk gebruikt worden. En hoe dit bijdraagt aan het proces van samen beslissen, de mate waarin de patiënt - met reguliere of met met beperkte gezondheidsvaardigheden - participeert, uitkomstinformatie en behandelopties begrijpt en met de professional tot een keuze komt.
  2. kennis en inzicht te delen omtrent de factoren die bijdragen aan een succesvolle implementatie van keuzehulpen in begrijpelijke taal en beeld (in dit voorstel de casus CIBs) en de barrières die implementatie in de weg staan.

Resultaten / eindproducten

1. De opgedane inzichten - in hoe een CIB het gesprek tussen patiënt en zorgverlener beïnvloedt, in de communicatievaardigheden en -strategieën die een zorgverlener ter aanvulling kan inzetten en in de personen voor wie een CIB wel of juist niet werkt -  verwerken we in een wetenschappelijk artikel dat wordt gepubliceerd in een open access journal.
De huidige gebruikshandreiking bij de consultkaarten-in-beeld voor zorgverleners vullen we aan op basis van de bevindingen en resultaten uit dit onderzoek. We voegen tips en goede voorbeelden toe over de meest effectieve manier om een CIB te gebruiken in de spreekkamer.

2. Met de opgedane inzichten in de succes- en faalfactoren (inclusief randvoorwaarden) voor de implementatie van een consultkaart-in-beeld maken we een implementatiehandreiking voor poliklinieken / vakgroepen, zorgorganisaties, patiëntenorganisaties en beroepsorganisaties met aanbevelingen wat betreft de implementatie van CIBs voor vakgroepen/ poliklinieken, zorgorganisaties en de beroeps- patiënten en brancheorganisaties die vormgeven aan het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg. In de handreiking staan ook aanbevelingen voor implementatie in het onderwijs.

Resultaten van dit project zijn te vinden via:

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Pharos (projectleider), Radboudumc (IQ Health), Nierpatientenvereniging (NVN), Nationale Vereniging Reumazorg Nederland (RZN), Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV), Nederlandse Federatie voor Nefrologen (NFN), Kennisinstituut van Medisch Specialisten