Project
Start
november 2021

COVID-19-behandeling in de huisartsenpraktijk: lessons learned

Duur: nov 2021 - aug 2025

De COVID-19-pandemie heeft grote consequenties voor de Nederlandse bevolking. Huisartsen zien veel patiënten met acute klachten door COVID-19, maar momenteel is het onduidelijk welke vroegtijdige behandelingen met geneesmiddelen een gecompliceerd ziektebeloop voorkomen. In dit voorstel bundelen de 7 Nederlandse vakgroepen huisartsgeneeskunde en het Nivel hun krachten als Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde. In nauw overleg met patiëntvertegenwoordigers en andere stakeholders werken zij drie werkpakketten uit met betrekking tot COVID-19-zorg in de huisartsenpraktijk.

Plan van aanpak
- In het eerste werkpakket kijken zij op basis van 9 grote registratiedatabases van routinezorgdata van huisartsenpraktijken samen naar 1) de gebruikte behandelingen met geneesmiddelen door huisartsen tijdens de eerste COVID-19 golven in Nederland en 2) hoe vaak Long-COVID (langdurige klachten na een COVID-19-infectie) voorkomt en welke trajecten deze patiënten doorlopen.
- In het tweede werkpakket sluit een landelijke gerandomiseerde interventiestudie (de PRINCIPLE-NL-trial) aan bij een Britse studie naar het effect van veelbelovende geneesmiddelen op het beloop van een COVID -19 infectie bij risicogroepen.
- De Covidtherapy@home studie (werkpakket 3) onderzoekt of thuisbehandeling op maat met zuurstofondersteuning, ontstekingsremmer dexamethason en bloedverdunners gelijkwaardig en veilig is voor ernstig ziekere COVID -19-patiënten ten opzichte van ziekenhuisopname.

Resultaten
In aanvulling op deze COVID -19 werkpakketten zal het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde een groot aantal trajecten opzetten om de infrastructuur voor huisartsengeneeskundig onderzoek in Nederland sterk te verbeteren met als doel om het voor huisartsen en patiënten eenvoudiger te maken om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek en bij toekomstige pandemieën sneller betrouwbare onderzoeksgegevens te kunnen leveren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde