Profile picture for user i.bos@nivel.nl
Isabelle Bos, PhD
Senior onderzoeker Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem

Onderzoek

Ik houd mij als onderzoeker bezig met verschillende projecten binnen het thema Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem. Zo ben ik betrokken bij het HarmonicSS project, dat is gericht op het vroegtijdig signaleren van Sjögren patiënten, en bij het Taxinomisis project waarbij zorgdata wordt ingezet om de risico’s en gevolgen van halsslagadervernauwingen in kaart te brengen. Daarnaast ben ik betrokken bij de Werkplaats Routine Zorgdata voor Passende Zorg, een samenwerking tussen het Nivel en het Zorginstituut.
Het combineren van verschillende databronnen om daarmee vraagstellingen te beantwoorden die direct kunnen helpen om de zorg te optimaliseren. Ik word enthousiast van de vele mogelijkheden die er zijn om door middel van het combineren en analyseren van data de zorg de verbeteren en houd me graag bezig met het verbeteren van de toegang tot zorgdata op een veilige manier. Ik werk graag samen met verschillende partijen om van elkaar te kunnen leren en nieuwe inzichten op te doen.

Publicaties

CV

Career
2019 – 2020: Postdoctoraal onderzoeker / Projectcoördinator Netherlands Consortium of Dementia Cohorts, AmsterdamUMC locatie VUmc
2018 – 2020: Postdoctoraal onderzoeker/Projectcoördinator EMIF-AD project, Maastricht University
2014 – 2018: Promovendus EMIF-AD project, Maastricht University