Afgesloten
2015

CQ-index (CQI) Hartfalen – Fase 4: Discriminerend vermogen van vragenlijst over patiëntervaringen met de zorg bij chronisch hartfalen, 2013-2015

Duur: dec 2013 - dec 2015

Achtergrond
De CQI Hartfalen is een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van hartfalenzorg vanuit het patiëntenperspectief (Oosterhuis et al., 2010). Het discriminerend vermogen van de vragenlijst moet nog worden onderzocht.

Onderzoeksvragen
1. Welke kwaliteitsaspecten van hartfalenzorg kunnen worden onderscheiden vanuit het patiëntenperspectief?
2. Wat zijn de ervaringen van mensen met hartfalen met deze kwaliteitsaspecten?
3. In welke mate verschillen de ervaringen van patiënten van de verschillende ziekenhuizen?

Methode
Circa 6000 patiënten met chronisch hartfalen van tenminste 20 ziekenhuizen worden benaderd voor het invullen van de vragenlijst. Vervolgens worden item-, schaal- en multilevel analyses uitgevoerd.

Resultaat
• Een gevalideerde CQ-index Hartfalen (versie 2.0) met bijbehorende werkinstructie.
• Openbaar NIVEL-rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS