Afgesloten
2011

CQ-index (CQI) Huisartsenzorg: regionale implementatie (pilot), 2009-2011

Duur: mei 2009 - mrt 2011

Achtergrond
De introductie van de CQI Huisartsenzorg in Nederland kan worden gezien als een belangrijke innovatie op weg naar meer transparantie in de zorg en het meer patiëntgericht maken van de huisartsenzorg in Nederland.

Onderzoeksvragen
- Wat is de beste methodologie bij de steekproeftrekking en dataverzameling m.b.v. de CQI Huisartsenzorg?
- Wat is de validiteit van de CQI Huisartsenzorg in relatie tot andere kwaliteitsinstrumenten?
- Hoe zou het proces van landelijke implementatie van de CQI Huisartsenzorg het beste vormgegeven kunnen worden?

Methode
De CQI Huisartsenzorg wordt toegepast in individuele huisartspraktijken, waarbij verschillende manieren van dataverzameling via een SWOT analyse worden vergeleken op hun logistieke, methodologische en kosten-gerelateerde eigenschappen.

Resultaat
Concrete voorstellen voor de implementatie van de CQI Huisartsenzorg in alle Nederlandse huisartsenpraktijken.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Advies en Research in Gezondheidszorg en Ouderenbeleid (ARGO)