Publicatie

Publicatie datum

Regionale pilot CQI Huisartsenzorg: een vergelijking van verschillende methoden van implementatie.

Sixma, H.J.M., Linschoten, C.P. van, Betten, W., Rademakers, J.J.D.J.M. Regionale pilot CQI Huisartsenzorg: een vergelijking van verschillende methoden van implementatie. Utrecht: NIVEL, 2011. 84 p.
Download de PDF
Doel van deze publicatie is het komen tot concrete voorstellen voor de implementatie van de CQI-Huisartsenzorg in alle huisartsenpraktijken in Nederland op basis van de resultaten van een veldtest uitgevoerd in een pilotproject.