Afgesloten
2009

CQ-index (CQI) Jeugdgezondheidszorg: ontwikkelen van een meetinstument vanuit het perspectief van de patiënt en gebruiker, 2008-2009

Duur: jun 2008 - jun 2009

Achtergrond
In het kader van de benchmark Jeugdgezondhediszorg (JGZ) worden in dit onderzoek de klantervaringen met de jeugdgezondheidszorg in beeld gebracht.

Onderzoeksvragen
Op basis van de gegevens die bij dit onderzoek worden verzameld, worden de volgende vragen beantwoord:
1. Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden in de jeugdgezondheidszorg?
2. Wat zijn de psychometrische eigenschappen van het meetinstrument?
3. Wat is het discriminerend vermogen van het meetinstrument?
4. Hoe moet het meetinstrument worden aangepast om het te optimaliseren?
5. Wat waren de feitelijke ervaringen van cliënten met de zorg?

Methode
Volgens de procedures in het handboek voor de CQ-index, worden vier vragenlijsten ontwikkeld. Deze worden afgenomen en de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de vragenlijsten worden vastgesteld.

Resultaat
Vier gevalideerde CQI-vragenlijsten Jeugdgezondheidszorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Projectpartners
ActiZ; GGD Nederland