Afgesloten
2013

CQ-index (CQI) Module Pijnbeleving en pijnbestrijding ontwikkelen - Deelproject 1 binnen ‘Zicht op Pijn’, 2012-2013

Duur: jan 2012 - jun 2013

Achtergrond
Pijn speelt bij veel verschillende ziekten, aandoeningen en ingrepen een rol. In veel gevallen is deze niet oplosbaar en moeten patiënten ermee leren om te gaan. Het meten van patiëntenervaringen en het ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor pijnbehandeling vanuit patiëntenperspectief kunnen hierbij helpen.
- Hoe kunen patiënten met pijn op een (zowel inhoudelijk als methodologisch) goede wijze bevraagd worden over hun ervaringen met pijnbeleving en –bestrijding?

Methode
- Opstellen vragenlijstmodule aan de hand van literatuuronderzoek, inspectie van bestaande vragenlijsten en groepsbijeenkomsten.
- Testen module: Afnemen van de vragen bij verschillende patiëntengroepen, ontwikkelen van betrouwbare schalen en in kaart brengen van ervaringen en prioriteiten van patiënten m.b.t. pijnbeleving en pijnbestrijding.

Resultaten
1. Een CQI-module Pijn met algemene vragen over pijnbeleving en pijnbestrijding en die toepasbaar is op diverse patiëntengroepen met pijn.
2. Een openbaar toegankelijk rapport met gegevens over aspecten van pijnbeleving en pijnbestrijding voor verschillende patiëntengroepen met chronische pijn, verbeterpunten en verschillende methoden voor het meten van de ervaren uitkomst van pijnbestrijding.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS - Fonds PGO
Projectpartners
PijnPlatform Nederland; Stichting Pijn-Hoop; Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten De Wervelkolom; Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland; Whiplash Stichting Nederland