Afgesloten
2009

CQ-index (CQI) Palliatieve zorg ontwikkelen, 2008-2009

Duur: mei 2008 - jun 2009

Doel
Doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van kwaliteit van palliatieve zorg, zowel in de allerlaatste, terminale levensfase als in de fase waarin palliatieve zorg gegeven wordt terwijl er nog geen sprake is van een sterven op korte termijn.

Hoofdvragen:
- Welke kwaliteitsaspecten kunnen worden onderscheiden aan palliatieve zorg, zowel vóór als in de terminale fase ?
- Wat is het belang dat patiënten en nabestaanden aan deze kwaliteitsaspecten hechten?
- Wat zijn de feitelijke ervaringen van patiënten en nabestaanden met deze kwaliteitsaspecten

Projectdesign
Het project kent de volgende fasen:
1. Voorbereidende fase, waarin nadere keuzen t.a.v. doelgroep, steekproef en steekproeftrekking worden gemaakt.
2. Construeren conceptvragenlijst, waarbij aangesloten wordt bij de systematiek zoals neergelegd in het Handboek CQI meetinstrumenten
3. Empirisch testen van de conceptvragenlijst onder patiënten en nabestaanden en wordt psychometrisch onderzoek

Resultaten
- een CQ-index Palliatieve Zorg (deel I en deel II) en een daarbij horend handboek
- een onderzoeksrapport over het ontwikkelproces

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Projectpartners
EMGO ( (Institute for Health and Care Research, VUmc) - afdeling Sociale Geneeskunde