Afgesloten
2013

CQ-index (CQI) Radiotherapie ontwikkelen: vragenlijst meten kwaliteit van radiotherapeutische zorg vanuit patiëntenperspectief, 2013

Duur: mrt - dec 2013

Achtergrond
De CQ-index heeft als doel klantervaringen met de zorg te verzamelen ten bevordering van transparantie en vraagsturing in de zorg. In dit project wordt een vragenlijstmodule ontwikkeld gericht op de kwaliteit van radiotherapeutische zorg; de CQI Radiotherapie.

Onderzoeksvragen
1. Wat zijn de psychometrische kenmerken en onderscheidend vermogen van de CQI Radiotherapie?
2. Wat zijn de concrete ervaringen van patiënten van radiotherapeutische centra in Nederland?

Methode
De CQI Radiotherapie wordt in overleg met de begeleidingscommissie geactualiseerd en cognitief getest onder enkele patiënten. Vervolgens wordt de vragenlijst kwantitatief uitgetest bij minimaal 15 radiotherapeutische centra.

Resultaten
1. een valide en betrouwbaar meetinstrument voor het meten van patiëntervaringen met radiotherapeutische zorg
2. inzicht in de prestaties van de radiotherapeutische behandelcentra vanuit patiëntenperspectief

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) / KWF Kankerbestrijding