Afgesloten
2016

CRP point-of-care testen en antibiotica voorschrijven op de huisartsenpost, 2016

Duur: sept - dec 2016

Achtergrond
Antibiotica werken alleen bij bacteriële infecties en niet bij virale infecties. Bij een bacteriële infectie is de CRP-waarde in het bloed verhoogd. Dit kan gemeten worden met de 'CRP point of care test', een test die in steeds meer huisartsenpraktijken en huisartsenposten beschikbaar is. Een CRP-test helpt om zekerheid te krijgen over de diagnose en om te bepalen of antibiotica nodig zijn.

Onderzoeksvraag
Heeft de inzet van CRP-meters op de huisartsenposten van Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) geleid tot een verandering in het voorschrijven van antibiotica?

Methode
We doen onderzoek met gegevens van huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, waaronder SHR. We kijken naar de trend in antibiotica voorschrijven in de periode voor en vanaf de inzet van CRP-meters. En dan met name voor luchtweggerelateerde gezondheidsproblemen, zoals hoesten en keelklachten.

Resultaat
Inzicht in de mate van antibiotica voorschrijven op de huisartsenposten van SHR voor en na ingebruikname van de CRP-meter.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland