Publicatie

Publicatie datum

CRP point of care testen en antibiotica voorschrijven op de huisartsenpost: Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland.

Weesie, Y., Jansen, T., Verheij, R., Hek, K. CRP point of care testen en antibiotica voorschrijven op de huisartsenpost: Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 22 p.
Download de PDF
C-reactive protein (CRP) tests helpen de huisarts te bepalen of er sprake is van een bacteriële infectie en of er een antibioticum moet worden voorgeschreven. In de loop van 2015 heeft de Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) CRP-meters beschikbaar gesteld op de huisartsenpost. In dit rapport wordt beschreven in hoeverre de invoering van CRP-meters samenging met een verandering in het voorschrijven van antibiotica bij SHR, en of die verandering mogelijk is toe te schrijven aan het beschikbaar stellen van CRP-meters. Directe aanleiding voor het onderzoek was de bevinding dat er in 2014 op de huisartsenposten van SHR meer antibiotica werd voorgeschreven dan bij andere HDS’en.

In het onderzoek is de periode vóór het invoeren van de CRP-meter vergeleken met dezelfde periode na het invoeren van de CRP-meter in SHR. Gegevens over het voorschrijven van antibiotica bij andere HDS’en is gebruikt om na te gaan of de ontwikkeling bij SHR afweek van de landelijke ontwikkelingen. Hierbij is specifiek gekeken naar aandoeningen en ingangsklachten waarbij inzet van de CRP-meter voor de hand ligt. Gegevens over het feitelijk gebruik van de CRP-meter waren niet beschikbaar; er is gebruik gemaakt van gegevens die routinematig op de huisartsenpost worden vastgelegd.

In de periode na invoeren van de CRP-meter bleek het voorschrijven van antibiotica op de huisartsenposten van SHR te zijn afgenomen. Deze afname is echter ook (deels) te zien in de andere huisartsendienstenstructuren (organisaties van huisartsenposten, HDS’en). De afname bij de specifieke luchtwegaandoeningen en ingangsklachten waarbij CRP-meters bij uitstek worden ingezet, wekken wel de indruk dat de invoering van de CRP-meter op de huisartsenposten van SHR daadwerkelijk heeft geleid tot minder voorschrijven van antibiotica. Bij SHR is met name een daling te zien in het voorschrijven van antibiotica bij bronchitis en bovenste luchtweginfecties en bij ingangsklachten omtrent het ademhalingsstelsel, maar niet bij koorts of voor een ziek kind. (aut. ref.)
Gegevensverzameling