Project
afgesloten

De kiezende patiënt: randvoorwaarden die de keuze van patiënten voor een zorgaanbieder beïnvloeden

De vrije keuze van patiënten voor een zorgaanbieder vormt een essentieel onderdeel van de marktwerking in het nieuwe Nederlandse zorgstelsel. Echter, er is nog weinig bekend over de vraag of patiënten wel willen kiezen en welke randvoorwaarden een rol spelen bij het maken van zo’n keuze.
Wat zijn de randvoorwaarden die de keuzes van patiënten voor een zorgaanbieder beïnvloeden en hoe sluiten deze randvoorwaarden aan bij de aannames die destijds zijn gemaakt bij het opstellen van de Zorgverzekeringswet?
Desk research, empirische studies bij leden van de NIVEL-panels
Inzicht in keuzeprocessen van patiënten en de mate waarin deze overeenkomen met de assumpties in de Zorgverzekeringswet.
Dit project wordt gesubsidieerd door
OCW
In dit project werken we samen met
Diana Delnoij, CKZ/Tranzo