Afgesloten
2014

De kiezende patiënt: randvoorwaarden die de keuze van patiënten voor een zorgaanbieder beïnvloeden, 2011-2014

Duur: jan 2011 - jun 2014

Achtergrond
De vrije keuze van patiënten voor een zorgaanbieder vormt een essentieel onderdeel van de marktwerking in het nieuwe Nederlandse zorgstelsel. Echter, er is nog weinig bekend over de vraag of patiënten wel willen kiezen en welke randvoorwaarden een rol spelen bij het maken van zo’n keuze.

Onderzoeksvraag
Wat zijn de randvoorwaarden die de keuzes van patiënten voor een zorgaanbieder beïnvloeden en hoe sluiten deze randvoorwaarden aan bij de aannames die destijds zijn gemaakt bij het opstellen van de Zorgverzekeringswet?

Methoden
Desk research, empirische studies bij leden van de NIVEL-panels.

Resultaat
Inzicht in keuzeprocessen van patiënten en de mate waarin deze overeenkomen met de assumpties in de Zorgverzekeringswet.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van OCW
Projectpartners
Centrum Klantervaring Zorg (CKZ); Tranzo, Tilburg University