Afgesloten
2021

De 'last van het weten’ verlichten voor ernstig zieke borstkankerpatiënten door de communicatie te verbeteren, 2018-2021

Duur: jan 2018 - dec 2021

Achtergrond
Nederlandse oncologen zijn wettelijk verplicht ernstig zieke borstkankerpatiënten te informeren over behandeldoelen, opties en bijwerkingen. Helaas is informatievoorziening vaak suboptimaal in de klinische praktijk.

Doel
Het doel is om te bepalen hoe oncologen ernstig zieke vrouwelijke borstkankerpatiënten kunnen informeren over behandeldoelen, opties en bijwerkingen, terwijl hiermee geassocieerde negatieve effecten worden geminimaliseerd.

Methode
Via video-opnames van consulten wordt communicatie in kaart gebracht. Interviews onder oncologen en patiënten gaan in op de uitdagingen van communicatie en negatieve effecten. Dmv video-vignetten wordt het effect van specifieke communicatiestrategieën onderzocht in een experiment en de klinische praktijk.

Resultaten
Na één jaar is er meer inzicht in de communicatie tijdens oncologische gesprekken, hoe patiënten zich hierna voelen en mogelijke relaties hiertussen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
KWF Kankerbestrijding (Young Investigator Grant)