Afgesloten
2023

De rol van huisartsen bij preventie en behandeling van hittegerelateerde gezondheidsproblemen, 2023

Duur: apr - mrt 2023

Aanleiding

Aanhoudende hitte kan gezondheidsklachten veroorzaken of verergeren, met name bij kwetsbare patiëntengroepen. Het is onbekend welke rol huisartsenpraktijken en wijkverpleegkundigen spelen in de behandeling en preventie van hitte gerelateerde gezondheidsklachten.

Doel

Met dit onderzoek willen we inzicht bieden:

  • in hoeverre huisartsen rekening houden met hitte bij diagnostiek en behandeling van patiënten die op consult komen
  • in hoeverre huisartsen proactief (preventieve) zorg bieden aan patiëntengroepen die een verhoogd risico hebben op hittegerelateerde gezondheidsproblemen
  • in de rol die andere professionals in de wijk - zoals POHs, wijkverpleegkundigen en apothekers - daar nu in spelen of in zouden kunnen spelen

Methode

Voor dit onderzoek maken we gebruik van vragenlijsten en focusgroepen.

Resultaten

De resultaten van dit onderzoek worden vertaald naar praktische aanbevelingen voor de behandeling en preventie van hitte gerelateerde gezondheidsklachten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Minsterie van VWS
Projectpartners
GGD Amsterdam