Project
Start
april 2022

De rol van huisartsen bij preventie en behandeling van hittegerelateerde gezondheidsproblemen

Duur: apr - nov 2022

Aanleiding
Aanhoudende hitte kan gezondheidsklachten veroorzaken of verergeren, met name bij kwetsbare patiëntengroepen. Het is onbekend welke rol huisartsenpraktijken en wijkverpleegkundigen spelen in de behandeling en preventie van hitte gerelateerde gezondheidsklachten.

Doel
Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen:
- in hoeverre huisartsen rekening houden met hitte bij diagnostiek en behandeling van patiënten die op consult komen;
- in hoeverre huisartsen pro-actief (preventieve) zorg bieden aan patiëntengroepen die een verhoogd risico hebben op hitte gerelateerde gezondheidsproblemen;
- welke rol andere professionals in de wijk zoals POHs, wijkverpleegkundigen en apothekers daar nu in spelen, of zouden kunnen spelen.

Methode
Voor dit onderzoek maken we gebruik van vragenlijsten en focusgroepen.

Resultaten
De resultaten van dit onderzoek worden vertaald naar praktische aanbevelingen voor de behandeling en preventie van hitte gerelateerde gezondheidsklachten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Minsterie van VWS
Projectpartners
GGD Amsterdam