Start
september 2023

De rol van milieu-impact in de keuze voor type inhalatiemedicatie bij de behandeling van astma en COPD

Duur: sep 2023 - apr 2024

Achtergrond

Een aanzienlijk deel van de CO2-voetafdruk door de zorg is toe te schrijven aan dosisaerosolen. Dit is inhalatiemedicatie die wordt gebruikt bij de behandeling van astma en COPD. Bij gebruik van aerosolen komen namelijk drijfgassen (fluorkoolwaterstoffen) vrij die wereldwijd in toenemende mate bijdragen aan de opwarming van de aarde. Het belang om de milieu-impact van dosisaerosolen mee te laten wegen in de keuze voor het type inhalator bij astma en COPD wordt inmiddels in de huidige richtlijnen aanbevolen. Het is echter nog onbekend welke rol de milieu-impact daadwerkelijk speelt in de keuze van zorgverleners voor type inhalatiemedicatie. Inzicht in de aspecten die zorgverleners meewegen bij het maken van de keuze voor verschillende typen inhalatiemedicatie, inclusief de rol van milieu-impact, kan helpen bij het ontwikkelen van strategieën om de implementatie van duurzamere inhalatiemedicatie te bevorderen.

Doel

Binnen dit project willen we in kaart brengen welke rol de milieu-impact speelt in de keuze van zorgverleners voor type inhalatiemedicatie bij de behandeling van astma en COPD. Daarnaast willen we in kaart brengen welke aspecten van inhalatiemedicatie (zoals kosten en kans op bijwerkingen) zorgverleners bereid zijn op te geven of te accepteren om voor een duurzamer type inhalatiemedicatie te kiezen. De vraagstellingen van dit onderzoek luiden:

  • Welke rol speelt milieu-impact in de keuze van zorgverleners voor het type inhalatiemedicatie bij de behandeling van astma en COPD?
  • Hoe belangrijk vinden zorgverleners de milieu-impact ten opzichte van andere aspecten (zoals kosten en kans op bijwerkingen) in hun keuze voor inhalatiemedicatie bij astma en COPD? 
  • Welke aspecten van inhalatiemedicatie (zoals kosten en kans op bijwerkingen) zijn zorgverleners bereid om op te geven of te accepteren in ruil voor een duurzamer type inhalatiemedicatie?

Methode

Dit onderzoek betreft een discrete choice experiment (DCE). Een DCE is een onderzoeksmethode die wordt gebruikt om middels een eenmalige vragenlijst de voorkeuren van mensen op een kwantitatieve wijze te meten. De vragenlijst wordt uitgezet onder huisartsen en praktijkondersteuners huisartsenzorg die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met astma en COPD in de eerstelijnszorg.

Resultaat 

De resultaten van dit project rapporteren we in een wetenschappelijk artikel over rol de van milieu-impact in de keuze van zorgverleners voor type inhalatiemedicatie bij de behandeling van astma en COPD.
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS