Profile picture for user L.vanEikenhorst@nivel.nl
Linda van Eikenhorst, PhD
Onderzoeker (postdoc) Organisatie en Kwaliteit van Zorg

Onderzoek

Binnen het onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg doe ik onderzoek naar patiëntveiligheid. Als projectleider van het project Monitor Zorggerelateerde Schade houd ik mij bezig met het monitoren in zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) in Nederland. Het streven is om deze monitor net zo uitgebreid uit te voeren als de monitor van de Nederlandse ziekenhuizen. We onderzoeken de patiëntveiligheid o.a. aan de hand van dossieronderzoek, patiëntervaringen en een cultuurmeting onder medewerkers van een ZBC. Eind 2021 verwachten we de resultaten van deze studie.
Daarnaast houd ik me op dit moment bezig met een kortlopend project voor het Zorginstituut waarbij we patiënten en artsen bevragen over hun ervaringen met de zorg rondom diepe veneuze trombose en longembolie.

Ik vind het belangrijk om met onderzoek te doen wat naast wetenschappelijke impact ook nuttig is voor de gezondheidszorg in de dagelijkse praktijk. De ervaringen van patiënten met de zorg mogen daarbij niet vergeten worden. Ik word enthousiast van het benaderen van een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven en met verschillende methoden om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Publicaties

CV

Career
2020 – heden: Postdoc onderzoeker Organisatie en Kwaliteit van Zorg, Nivel
2015 - 2020: Promotie onderzoek, Rijksuniversiteit Groningen. Titel proefschrift: 'Medication management in patients with diabetes. Exploring the role of the pharmacist'. Verdediging 8 mei 2020.
Education
2015 - 2020: PhD student, Unversity of Groningen. “Medication management in patients with diabetes. Exploring the role of the pharmacist.”
2012 - 2015 Master Pharmacy, University of Groningen
2008 - 2012 Bachelor Pharmacy, University of Groningen