Project
Afgesloten
2017

De zorgverzekeringsmarkt 2017: gedrag, kennis en solidariteit

Duur: apr - sept 2017

Achtergrond
Van verzekerden wordt verwacht dat zij bewuste keuzes maken. Hiervoor is kennis nodig van het zorgstelsel. Dit zou kunnen verschillen tussen groepen verzekerden.

Onderzoeskvragen
1. Wie wisselt (niet) van zorgverzekeraar en wie verwacht welke barrières?
2. Wie heeft welke kennis en vaardigheden met betrekking tot het zorgstelsel?
3. Wie is solidair met wie?

Methode
We gebruiken binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg verzamelde data.

Resultaat
Dit verdiepende onderzoek geeft nieuwe inzichten in kenmerken van verzekerden voor de thema’s keuzes op de zorgverzekeringsmarkt, kennis van het zorgstelsel en solidariteit. Dit inzicht draagt bij aan het begrip van de werking van het zorgverzekeringsstelsel en biedt aanknopingspunten voor beleid.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS