Afgesloten
2020

E-health in de huisartsenzorg: succesvolle implementatie en succesvolle e-health-toepassingen, 2019-2020

Duur: jul 2019 - jun 2020

Achtergrond
Eind juni 2018 hebben de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), InEen, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het hoofdlijnenakkoord huisartsen afgesloten. In dit hoofdlijnenakkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg in de vorm van ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ en de rol daarin voor digitalisering en de ontwikkeling van ICT-zorginfrastructuur in de huisartsenzorg.
Meer inzicht in succesvolle e-health-toepassingen die beschikbaar zijn binnen de huisartsenzorg en factoren die een succesvolle implementatie ervan beïnvloeden, biedt huisartsen een mogelijkheid om dergelijke toepassingen succesvol te implementeren in de praktijk. Dit om de kwaliteit van de zorg te waarborgen of te verbeteren en de zorg financieel toegankelijk te houden voor iedereen die zorg nodig heeft.

Doel
De inzet van succesvolle e-health-toepassingen in de dagelijkse praktijk te stimuleren. Er staan hierbij twee onderzoeksvragen centraal, te weten:
1. Wat is er nodig om e-health binnen de huisartsenzorg verder te implementeren?
2. Welke e-health-toepassingen leveren volgens de huisartspraktijk en patiënten een waardevolle bijdrage aan de huisartsenzorg?

Methode
De onderzoeksvragen zijn beantwoord middels een combinatie van kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek, namelijk:
- multiplecase-studies waarbij goede voorbeelden van gebruik en implementatie van eHealth in de huisartsenzorg zijn bestudeerd bij zeven huisartsenpraktijken
- analyse van relevante data uit de eHealth-monitors van 2018 en 2019

Resultaten
- Beschrijving van de factoren die, volgens de praktijk, van invloed zijn op een succesvolle implementatie van e-health.
- Globaal overzicht van succesvolle e-health-toepassingen, die vanuit de praktijk naar voren zijn gekomen.

Deze resultaten geven huisartsen en beleidsmakers handvatten voor de verdere implementatie van e-health in de reguliere huisartsenzorg.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS