Onderzoek

Als onderzoeker bij het Nivel draag ik bij aan de lopende onderzoeksprojecten binnen drie verschillende themagebieden: Organisatie en Kwaliteit van Zorg, Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg en Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem. Bij deze onderzoeksprojecten werk ik samen met collega’s aan vraagstukken zoals: Hoe kunnen we leren van gegevens die de gezondheidszorg voortbrengt en hoe krijgen we daarmee meer zicht op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg? Hoe organiseren we de gezondheidszorg zo, dat deze ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijft, en ook aantrekkelijk blijft voor zorgprofessionals? Welke knelpunten ervaren huisartsenvoorzieningen en hoe kunnen zij deze door middel van een strategisch skillmix-beleid deze knelpunten verminderen? Om deze vragen te beantwoorden kijken we breed naar allerlei ontwikkelingen op het gebied van de organisatie van de gezondheidszorg. Daarnaast voer ik een PhD uit naar het gebruik en de effecten van e-health in de eerstelijnszorg, met name in de huisartsenzorg.

Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de gezondheid(szorg), door middel van betrouwbaar, transparant en onafhankelijk onderzoek. Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg is naar mijn mening belangrijk om iedereen ten allen tijde te kunnen voorzien van een bepaalde basis om in goede gezondheid te kunnen leven. Ik vind het daarnaast een interessant vakgebied, die continue verandert en waarin onderzoek een belangrijke rol speelt om goede gezondheidszorg te kunnen blijven waarborgen en te optimaliseren. Als ik daaraan een bijdrage kan leveren als onderzoeker, dan geeft mij dat erg veel voldoening.

Publicaties

CV

Career
Mijn vooropleidingen waren de bachelor Gezondheidswetenschappen aan de VU Amsterdam en de master Gezondheidseconomie, Beleid en Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens deze master heb ik onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van een e-health toepassing in de Oogheelkunde bij de zorginstelling Ksyos. Daar ben ik in 2013 gestart als Accountmanager en later als (Internationaal) Projectmanager op het gebied van TeleCardiologie en TeleDermatologie. In 2018 ben ik vervolgens verder gegaan als e-health adviseur bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, waarna ik in van medio 2019 tot en met medio 2022 bij het Nivel heb gewerkt als onderzoeker (en PhD’er) binnen het onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg. Van medio 2022 tot eind 2022 heb ik als onderzoeker bij het RIVM gewerkt, waarna ik hier weer ben teruggekeerd als onderzoeker bij het onderzoeksprogramma Organisatie en Kwaliteit van Zorg.
Education
BSc Health Sciences (Amsterdam),
MSc Health Economics, Policy and Law (Rotterdam).