Publicatie

Publicatie datum

De inzet van e-health-toepassingen in de huisartsenzorg: leren van de succesverhalen uit de praktijk.

Keuper, J., Meurs, M., Victoor, A., Huygens, M., Groot, J. de, Jong, J. de. De inzet van e-health-toepassingen in de huisartsenzorg: leren van de succesverhalen uit de praktijk. Utrecht: Nivel, 2020. 73 p.
Download de PDF
Het onderzoek waar deze rapportage over gaat, betreft een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, bestaande uit vier onderdelen:
1) Een samenvatting van data uit de eHealth-monitors 2018 en 2019, die betrekking hebben op e-health gebruik binnen de huisartsenzorg.
2) Raadpleging van een drietal relevante bronnen om veelbelovende en/of succesvolle e-health-toepassingen binnen de huisartsenzorg, die hieruit naar voren komen, te identificeren.
3) Casestudies van zeven huisartsenpraktijken, uitgevoerd in oktober 2019. Bij de casestudies is huisartsen gevraagd naar de e-health-toepassingen waarmee zij goede ervaringen hebben, hoe zij deze geïmplementeerd hebben en welke barrières en succesfactoren zij tegenkwamen tijdens of na de implementatie ervan.
4) Interviews met vijf zorgverzekeraars in Nederland, afgenomen in de periode februari – maart 2020. Hierbij is zorgverzekeraars gevraagd welk e-health-beleid zij hebben voor de huisartsenzorg, hoe het aanvraagproces voor e-health-toepassingen is georganiseerd, aan welke eisen e-health-initiatieven moeten voldoen, hoe de bekostiging van e-health is geregeld en welke volgens hen veelbelovende e-health-toepassingen zij al vergoeden en waarom.

Dit rapport geeft daarmee inzicht in de stand van zaken over het gebruik van en ervaringen met e-health in de huisartsenzorg. Het biedt een overzicht van de toepassingen waarover de geïnterviewde praktijken en zorgverzekeraars aangaven dat ze er goede ervaringen mee hebben, aangevuld met veelbelovende toepassingen vanuit een drietal bronnen (eHealth-monitor van 2014, Zelfzorg Ondersteund en het National e-health Living Lab (NeLL)) en de meest recente eHealth-monitors. Daarnaast geeft het inzicht in waarom en hoe de zeven huisartsenpraktijken bepaalde e-health-toepassingen succesvol geïmplementeerd hebben en welke barrières zij hierbij tegenkwamen. Zo geeft het rapport huisartsen en beleidsmakers handvatten voor de implementatie of opschaling van e-health binnen de huisartsenzorg. Naast de besproken succesvolle e-health-toepassingen zijn er nog veel meer e-health-toepassingen die gebruikt worden binnen de Nederlandse huisartsenzorg. Omdat deze niet genoemd zijn door de deelnemende huisartsen en zorgverzekeraars, vallen ze buiten de scope van het onderzoek. (aut. ref.)