Afgesloten
2013

Eerstelijns gezondheidszorg op Curaçao, 2012-2013

Doel
- Beschrijven van de actuele eerstelijnszorg in Pais Kòrsou (voorheen Curaçao)
- Bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Pais Kòrsou. 

Onderzoeksvragen
1. Welke disciplines zijn in de eerstelijnszorg in Pais Kòrsou te onderscheiden?
2. Hoe is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de eerstelijnszorg?
3. In welke mate vindt samenwerking plaats tussen eerstelijns zorgverleners en met tweedelijns zorgverleners en de publieke gezondheidszorg?
4. Hoe is de kwaliteit van de eerstelijns zorg en op welke wijze wordt de kwaliteit van de eerstelijns zorg geborgd?
5. Op welke wijze beïnvloeden de wijze van bekostiging van de eerstelijns zorg en de honorering van professionals de toegankelijkheid en bereikbaarheid, de samenwerking en de kwaliteit van de eerstelijns zorgverlening?

Traject
Gedurende het project zal in alle fasen nauw contact worden onderhouden met de stakeholders opdat de resultaten van het project en de aanbevelingen op grond van de bevindingen een breed draagvlak hebben en zo goed mogelijk bruikbaar zullen zijn.

Methode
We brengen de actuele huisartsenzorg, in de context van de eerstelijnszorg, op een systematische wijze in kaart, aan de hand van vier invalshoeken: toegankelijkheid, samenwerking, kwaliteit en kosten.
Hiertoe verzamelen we informatie op drie niveau’s: a) bestuurders en beleidsmakers; b) huisartsen en andere zorgverleners; en c) patiënten.

We maken hierbij gebruik van de ‘Primary Care Evaluation Tool’ (PCET), door het NIVEL in samenwerking met de WHO ontwikkeld, die zal worden aangepast aan de lokale situatie.

Resultaat
Een systematische beschrijving van de eerstelijnszorg op Curaçao met aanbevelingen voor verbetering daarvan in de context van de gehele gezondheidszorg op Curaçao.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, Curaçao