Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie van de structuur en de zorgverlening van de eerstelijnsgezondheidszorg op Curaçao.

Snoeijs, S., Boerma, W., Schellevis, F. Evaluatie van de structuur en de zorgverlening van de eerstelijnsgezondheidszorg op Curaçao. Utrecht: NIVEL, 2012. 74 p.
Download de PDF
Een studie op basis van vragenlijsten, documenten en gesprekken met zorgverleners en andere betrokkenen in de gezondheidszorg

Kernpunten:
- Er is op Curaçao geen traditie van onderzoek naar het functioneren van de gezondheidszorg. Daarin lijkt verandering te komen.
- De huisartsenvereniging is bezig dit op te pakken en ontwikkelt een visie als antwoord op de geconstateerde leemtes.
- Ook is recentelijk het Volksgezondheid Instituut Curaçao opgericht, dat ook een onderzoeksfunctie moet krijgen.
- Patiënten zijn zich nog weinig bewust van wat ze zelf kunnen doen voor hun gezondheid. Ook preventief.
- En ze zijn niet zo goed georganiseerd. Wel voor voorlichting en de zorg, bijvoorbeeld in de Diabetesvereniging, maar patiëntenverenigingen doen nog weinig aan belangenbehartiging naar de overheid.