Project
Afgesloten
2012

Emphasis: onverklaarde lichamelijke symptomen in relatie tot (waargenomen) blootstelling aan elektromagnetische velden, 2010-2012

Duur: jan 2010 - dec 2012

Achtergrond
Is een mogelijke (gepercipieerde) samenhang tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en onverklaarde lichamelijke symptomen? De incidentie en prevalentie van deze symptomen nog weinig onderzocht in relatie tot onafhankelijke en/of mediërende effecten.

Onderzoeksvraag
Wat is de incidentie en prevalentie van niet-specifieke lichamelijke symptomen in relatie tot de blootstelling (actueel en waargenomen) aan elektromagnetische velden?

Methode
Een survey onder 5000 tot 12.000 volwassenen (18+), gekoppeld aan het individuele niveau (morbiditeitsgegevens uit EMD’s van huisartsen uit LINH netwerk) en het geografische niveau (met name UMTS-masten en ook andere bronnen van elektromagnetische velden).

Resultaat
Een rapport en wetenschappelijke artikelen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
Projectpartners
RIVM