Afgesloten
2018

Ervaringen van praktijkondersteuners met de zorg voor thuiswonende mensen, 2017-2018

Duur: sept 2017 - mrt 2018

Achtergrond
Door de Hervorming Langdurige Zorg is het beleid rondom de zorg voor thuiswonende mensen veranderd. Dit onderzoek, dat onderdeel is van een brede evaluatiestudie van de HLZ, kijkt naar de ervaringen van praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken.

Doel
Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in:
1. ervaringen van praktijkondersteuners met samenwerking en afstemming van zorg met andere professionals
2. de rol van praktijkondersteuners bij de toegang tot zorg en ondersteuning.

Methode
Om hier inzicht in te krijgen voeren we secundaire analyses uit op bestaande enquêtedata over cliëntgebonden samenwerking met andere organisaties. Ter verdieping en aanvulling voeren we twee online focusgroepen uit met praktijkondersteuners.

Resultaten
De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een digitaal rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Sociaal en Cultureel Planbureau