Publicatie

Publicatie datum

Invloed van hervorming langdurige zorg.

Groot, K. de, Veer, A. de, Francke, A. Invloed van hervorming langdurige zorg. TPO De Praktijk: 2018, 13(4), p. 14-16.
Download de PDF
Het beroep van praktijkondersteuners in de huisartsenzorg is volop in ontwikkeling. Daarnaast hebben praktijkondersteuners te maken met veranderd overheidsbeleid bij langdurige zorg. Het NIVEL onderzocht de invloed daarvan. In dit artikel belichten de onderzoekers de ervaren veranderingen en knelpunten in het huidige werk vanuit het perspectief van praktijkondersteuners. (aut. ref.)
Gegevensverzameling