Afgesloten
2007

Evaluatie Landelijk Dementieprogramma (LDP) 2007

Duur: april 2007 - juni 2007

De LDP-monitor wordt sinds april 2006 ingezet door Alzheimer Nederland. In verschillende regio’s die met het Landelijke Dementie Programma (LDP) zijn gestart is de vragenlijst afgenomen door vrijwilligers van Alzheimer Nederland (bij minimaal 30 mantelzorgers per regio). Op deze wijze zijn gegevens verzameld van ruim 900 mantelzorgers van mensen met dementie in Nederland.

Nu de LDP-monitor is afgenomen bij een groot aantal mantelzorgers is het van belang om na te gaan of de vragenlijst inderdaad toepasbaar en begrijpelijk is opgesteld voor mantelzorgers.

1. Is de LDP-monitor toepasbaar en begrijpelijk opgesteld voor mantelzorgers van mensen met dementie?
2. Welke problemen ervaren mantelzorgers van mensen met dementie en welke wensen hebben zij voor professionele ondersteuning?
3. Hangen de wensen en problemen van mantelzorgers samen met specifieke kenmerken van de mantelzorger of de persoon met dementie?
4. Zijn op basis van achtergrondkenmerken en ervaren problemen profielen van mantelzorgers te onderscheiden?

Er zal een analyse van de tot nu toe verzamelde landelijke gegevens plaatsvinden. Daarbij zal tevens worden nagegaan of de wensen en problemen van mantelzorgers samenhangen met specifieke kenmerken van de mantelzorger of de persoon met dementie en of aan de hand van de resultaten profielen van mantelzorgers kunnen worden vastgesteld die een groot risico lopen op problemen. De doorlooptijd van het project is vier maanden.

De resultaten van het onderzoek zullen worden verwerkt in drie fact sheets en een Engelstalig artikel. De vragenlijst zal op basis van de uitkomsten van dit project waar nodig worden aangepast.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland