Publicatie

Publicatie datum

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie: resultaten van de laatste peiling met de monitor van het Landelijk Dementieprogramma.

Zwaanswijk, M., Beek, S. van, Peeters, J., Spreeuwenberg, P., Francke, A. Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie: resultaten van de laatste peiling met de monitor van het Landelijk Dementieprogramma. www.nivel.nl: NIVEL, 2009.
Download de PDF
Bijna alle mantelzorgers (98%) ervaren problemen in de zorg voor hun naaste met dementie. Zij hebben vooral moeite met veranderingen in het gedrag van de naaste en zien op tegen opname van de persoon in een zorginstelling. Mantelzorgers van mensen die al langere tijd verschijnselen van dementie vertonen, hebben bovendien last van beperkingen in hun sociale netwerk.
Vrijwel alle mantelzorgers en hun naasten ontvangen een vorm van professionele ondersteuning. Toch hebben bijna zes op de tien mantelzorgers behoefte aan aanvullende ondersteuning. Zowel in de beginfase van dementie als in de periode daarna hebben mantelzorgers vooral behoefte aan praktisch advies over het omgaan met het gedrag van de naaste en aan aanvullende informatie over de dementie en het aanbod van zorg. Deze resultaten zijn gebaseerd op een landelijke peiling onder 1526 mantelzorgers van mensen met dementie. (aut. ref.)