Project
afgesloten

Evaluatie van casemanagement dementie

Uiterlijk 2011 moet (een vorm van) casemanagement deel uitmaken van het totale aanbod van samenhangende dementiezorg (vlgs. VWS). Vanuit het veld bestaat een behoefte aan onderzoek naar casemanagement.
Het onderzoek moet inzicht geven in hoe casemanagement bij dementie in de praktijk vorm gegeven wordt, wat de implementatievoorwaarden zijn, de succes- en faalfactoren, de effecten en kosten versus baten.
- Vragenlijstonderzoek onder mantelzorgers
- Kosten-baten analyses (kostengegevens over de uitvoering van casemanagement en over zorggebruik)
- Focusgroepen met mantelzorgers, huisartsen, casemanagers en regionale projectleiders
Online-factsheets, artikelen, openbaar eindrapport, invitational conference.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
Nationaal Progamma Ouderenzorg
In dit project werken we samen met
NIVEL
Trimbos-instituut (prof. dr. Anne Margriet Pot)
Alzheimer Nederland
ActiZ
Geriant
ZN en 14 perifere netwerken dementie, waarbinnen het onderzoek plaats zal vinden