Afgesloten
2014

Exacerbaties bij COPD- en astmapatiënten in de omgeving van veehouderij, 2014

Duur: feb - jun 2014

Achtergrond

Wonen in de buurt van een hoge veedichtheid is in verband gebracht met een slechte gezondheid van de luchtwegen bij de algemene bevolking. Aangezien COPD- en astmapatiënten al een aangetaste longfunctie en chronische luchtwegontsteking hebben, wordt verwacht dat deze patiënten een verhoogd risico lopen.

Doel

Dit onderzoek heeft tot doel meer inzicht te krijgen in het verband tussen de nabijheid van vee en exacerbaties bij COPD- en astmapatiënten.

Methode

900 COPD- en 2546 astmapatiënten in een landelijk gebied met een hoge dichtheid aan veehouderijen werden in het onderzoek geïncludeerd.

Exacerbaties werden gedefinieerd op basis van de farmaceutische behandeling van exacerbaties bij COPD- en astmapatiënten met gebruikmaking van receptgegevens van elektronische medische dossiers van huisartsen. Het aantal varkens, pluimvee, runderen, geiten, schapen en nertsen in een straal van 500 m van huis is berekend met behulp van gegevens van het Geografisch Informatiesysteem. Wederzijds aangepaste meerdere Poisson-regressieanalyses werden uitgevoerd.

Resultaat

Associaties tussen blootstelling aan veehouderijen en exacerbaties bij COPD en astma.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds
Projectpartners
Centre for research in environmental epidemiology (CREAL), Barcelona
Utrecht University, Institute for Risk Assessment Sciences, Division Environmental Epidemiology, the Netherlands