Project
afgesloten

Fysiotherapie en gebruik van opioïden

Duur project: juli 2019 - december 2020

In de Verenigde Staten heeft de American Physical Therapy Association een rapport geschreven over hoe fysiotherapie kan bijdragen aan de vermindering van het gebruik van opioïden bij chronische pijn en de daarbij horende gezondheidsrisico’s en kosten. Hoewel fysio- en oefentherapie kunnen bijdragen aan het verminderen van chronische pijn, is het onbekend of er effect is van fysiotherapie op het gebruik van opioïden en de duur van het gebruik van opioïden bij lage rugklachten. Het doel van deze kennisvraag is het in kaart brengen van het zorgpad van patiënten met lage rugklachten die bij de huisarts zijn geweest, opioïden gebruiken en fysio-/oefentherapie krijgen. Tevens kijken we of er een relatie is tussen fysiotherapie en het gebruik van opioïden en dus of fysio- en oefentherapie kunnen bijdragen aan het verminderen van het opioïdengebruik.

Voor deze kennisvraag maken we gebruik van bestaande gegevens uit de Nivel Zorgregistraties database die dagelijks verzameld zijn in de praktijk. Nivel Zorgregistraties bevat data van bijna 500 huisartspraktijken (1,7 miljoen patiënten) en 349 fysiotherapie en oefentherapiepraktijken (27.792 patiënten). Van deze patiënten zijn onder andere de volgende gegevens bekend; gezondheidsproblemen gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care (ICPC), aantal en type contacten met de huisarts en fysiotherapeut/oefentherapeut, voorgeschreven geneesmiddelen gecodeerd volgens de Anatomical Therapeutic Classification (ATC) en uitslagen van diagnostische tests en klinische metingen. Voor deze kennisvraag gebruiken we data over de periode 2015 tot en met 2017. De data van de huisartsenzorg en fysio-/oefentherapeutische zorg worden gekoppeld op patiëntniveau. Hierdoor kan het zorgpad in kaart worden gebracht van patiënten met lage rugklachten die zowel bij de huisarts als de fysio-/oefentherapeut bekend zijn.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS