Afgesloten
2020

Fysiotherapie en gebruik van opioïden, 2019-2020

Duur: jul 2019 - dec 2020

Achtergrond
In de Verenigde Staten heeft de American Physical Therapy Association een rapport geschreven over hoe fysiotherapie kan bijdragen aan de vermindering van het gebruik van opioïden bij chronische pijn en de daarbij horende gezondheidsrisico’s en kosten. Hoewel fysio- en oefentherapie kunnen bijdragen aan het verminderen van chronische pijn, is het onbekend of er effect is van fysiotherapie op het gebruik van opioïden en de duur van het gebruik van opioïden bij lagerugklachten.

Doel
Het in kaart brengen van de zorgpaden van patiënten met lagerugklachten die bij de huisarts zijn geweest, opioïden gebruiken en fysio-/oefentherapie krijgen. Ook kijken we of er een relatie is tussen fysiotherapie en het gebruik van opioïden en dus of fysio- en oefentherapie kunnen bijdragen aan het verminderen van het opioïdengebruik.

Methode
We maken gebruik van bestaande gegevens uit de Nivel Zorgregistraties database die dagelijks verzameld zijn in de praktijk. We gebruiken data over de periode 2015 tot en met 2017 en koppelen de data van de huisartsenzorg aan de data van fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg, op patiëntniveau. Hiermee bregen we de zorgpaden in kaart van patiënten met lagerugklachten die zowel bij de huisarts als de fysio-/oefentherapeut bekend zijn.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een onderzoeksinfrastructuur van het Nivel, die data bevat van bijna 500 huisartspraktijken (1,7 miljoen patiënten) en 349 fysiotherapie en oefentherapiepraktijken (27.792 patiënten). Van deze patiënten zijn onder andere de volgende gegevens bekend; gezondheidsproblemen gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care (ICPC), aantal en type contacten met de huisarts en fysiotherapeut/oefentherapeut, voorgeschreven geneesmiddelen gecodeerd volgens de Anatomical Therapeutic Classification (ATC) en uitslagen van diagnostische tests en klinische metingen.

Resultaat
Publicatie van een kennisvraag

Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS