Afgesloten
2017

Gewasbeschermingsmiddelen en gezondheid van omwonenden

Duur: april 2016 - december 2017

Gewasbeschermingsmiddelen zijn in diverse studies geassocieerd met gezondheidsproblemen onder agrariërs. Over mogelijke gezondheidsproblemen bij omwonenden van landbouwpercelen is echter minder bekend.
Het doel van het onderzoek is om na te gaan of er relaties bestaan tussen het wonen in de nabijheid van gewassen en acute en chronische gezondheidsproblemen en gezondheidsbeleving.
Het voorgestelde onderzoek betreft de koppeling tussen historische gezondheidsdatabases op basis van elektronische patiëntendossiers van huisartspraktijken in de nabijheid van gewassen, en afstand van de woning tot de landbouw percelen op basis van geografische informatiesystemen. Verder worden er ook gebieden gekozen met geen/minder gewasconcentratie, die als controle/referentie kunnen dienen. Een vragenlijstonderzoek zal ook uitgevoerd worden waar zelfgerapporteerde blootstellingsmaten en gezondheidsuitkomsten en andere variabelen van belang onderzocht zullen worden.
De resultaten van dit onderzoek worden eind 2017 verwacht.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
Projectpartners
IRAS
RIVM