Onderzoek

De focus van mijn onderzoek ligt op de relatie tussen bevolkingsgezondheid en factoren als omgeving; kwetsbaarheid en achterliggende mechanismen die een rol kunnen spelen in het ervaren van gezondheidsklachten. Dit betreft multidisciplinair onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van belangrijke milieublootstellingen, zoals geluid, elektromagnetische velden, veehouderijen, industrie, pesticiden en aardbevingen. Mijn expertise ligt op het gebied van milieuepidemiologie en gezondheids- en klinische psychologie. Naast het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief onderzoek heb ik een sterke interesse in kennissyntheses, zoals systematische reviews en meta-analyses.

Publicaties

CV

Career

Na mijn studie met specialisatie gezondheidspsychologie (Universiteit Leiden), ben ik gepromoveerd bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in samenwerking met het Nivel. Mijn dissertatie onderzocht de relatie tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en prevalentie van medisch onverklaarde symptomen en de rol van psychologische factoren. Tijdens die periode heb ik mijn masteropleiding afgerond in Milieu- en Arbeidsepidemiologie. Naast mijn werkzaamheden bij het Nivel, ben ik als onderzoeker verbonden geweest aan verschillende instituten zoals het RIVM, IRAS en de Universiteit Tilburg (afdeling Medische en Klinische Psychologie).