Project
Afgesloten
2015

Gezonde verstedelijking: invloed van sociale en fysische omgevingsfactoren, 2014-2015

Duur: jul 2014 - dec 2015

Achtergrond
Er is weinig bekend over de interacties tussen sociale (zoals sociaal kapitaal) en fysische omgevingsfactoren (groene ruimte, luchtverontreiniging) op de gezondheid van wijkbewoners.

Onderzoeksvraag
Hoe zijn verschillende aspecten van de wijkomgeving en combinaties hiervan van invloed op de gezondheid? Welke mechanismen spelen hier een rol?

Methode
Op basis van de SSND (Survey on the Social Networks of the Dutch) wordt de sociale omgeving in 181 Nederlandse buurten in kaart gebracht. Met externe modellen en GIS wordt hier informatie over luchtverontreiniging, lawaai en groene ruimte aan toegevoegd. Dit wordt gekoppeld aan gezondheidsgegevens van inwoners via huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij NIVEL Zorgregistraties.

Resultaat
Een geïntegreerde evaluatie van sociale en fysische omgevingsfactoren in wijken en algemene en ziektespecifieke gezondheidsindicatoren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM - Kenniscentrum Healthy Urban Living
Projectpartners
Universiteit Utrecht - afdeling Human Geography and Spatial Planning; Universiteit Utrecht - afdeling Sociology