Project
afgesloten

Gezondheidstests en de effecten op zorggebruik

Gezondheidstests, zijn in de afgelopen jaren in toenemende mate beschikbaar voor de Nederlandse burger. Dit kan positieve effecten hebben, maar kan ook onnodig zorggebruik in de hand werken.

In dit project wordt het zorggebruik als gevolg van gezondheidstests inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt zowel het perspectief van de zorgverlener als het perspectief van de patiënt bekeken en met elkaar in verband gebracht.

We gaan na hoe vaak patiënten de huisarts bezoeken naar aanleiding van een zelf geïnitieerde gezondheidstest; wat dan de vervolgacties van de huisarts zijn; welke beweegredenen patiënten hebben om een gezondheidstest uit te laten voeren en hoe men omgaat met de resultaten; in hoeverre patiënten de huisarts (willen) bezoeken; en wat de medische achtergrond is van mensen die een gezondheidstest (laten) uitvoeren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS