Afgesloten
2023

Gunstbetoon in de medische-hulpmiddelensector, 2023

Duur:  apr - aug 2023

Achtergrond

Voor effectief toezicht in de context van gunstbetoon in de medische-hulpmiddelensector is het voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van belang inzicht te hebben in waar de risico’s op overtreding van het verbod op gunstbetoon zich voordoen. Weten in welke situaties de kans groot is dat zich overtredingen voordoen of het effect van keuzes op de kwaliteit van zorg groot is, kan bijdragen aan effectieve en efficiënte inzet van toezicht. Dit verkennende literatuuronderzoek dient bij te dragen aan het geven van inzicht in die situaties waarin het risico op overtreding van het verbod op gunstbetoon de meeste impact heeft op beslissingen over inkoop en toepassing van hulpmiddelen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de stand van de wetenschap over de risico’s op het overtreden van het verbod op gunstbetoon in de medische-hulpmiddelensector. Specifiek betreft dit inzicht in de aard van gunstbetoon (op welke manier en bij/door wie vindt het plaats), de omvang ervan (op welke schaal komt het voor) en de gevolgen ervan (wat zijn de gevolgen voor patiënten en veldpartijen). In aanvulling hierop is er behoefte aan inzicht in het beleid dat internationaal bestaat om toezicht te houden op gunstbetoon in de medische-hulpmiddelensector. Dit is relevant omdat het hier niet gaat om een nationale markt maar om een wereldmarkt, waardoor het beleid ook een internationaal karakter heeft. Uiteindelijk dient de literatuurstudie de kennis van de IGJ op dit onderwerp te vergroten.

Werkwijze

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden brengt dit onderzoek Nederlandstalige en internationale wetenschappelijke literatuur in kaart.

Resultaat

De resultaten van de verkenning van de literatuur worden beschreven in een openbaar onderzoeksrapport, dat op de website van het Nivel wordt gepubliceerd en via de gebruikelijke kanalen van het Nivel wordt verspreid. Het rapport bevat een beschrijving van de belangrijkste resultaten van onderzoek naar de aard, omgang en gevolgen van gunstbetoon in de medische-hulpmiddelensector, en het beleid daaromtrent.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd