Afgesloten
2019

Haalbaarheidsstudie gebruik ambulancegegevens voor een lerend zorgsysteem, 2018-2019

Duur: feb 2018 - dec 2019

Achtergrond
Door registratiegegevens van de zorgaanbieders in de spoedzorgketen samen te brengen, kan inzicht worden verkregen in de zorgpaden in deze keten. Dit maakt het voor de ketenpartners mogelijk gezamenlijk de inrichting van de zorg voor de patiënt verder te optimaliseren.

Onderzoeksvraag
In hoeverre is het mogelijk om een lerend zorgsysteem op te zetten rond de spoedzorg, waarin gegevens van regionale ambulancevoorzieningen (meldkamergegevens en ritgegevens) huisartsenpraktijken en huisartsenposten worden betrokken?

Methode
Binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn halen we gegevens binnen van de meldkamer ambulance en de ritgegevens van ambulances. We inventariseren de kwaliteit van deze gegevens en mogelijkheid tot koppeling met huisartsgegevens (dagzorg en avond-, nacht- en weekenduren) binnen onze zorgregistraties.

Resultaten
We werken samen met drie Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in het verwerken van hun gegevens. Dit resulteert in een rapport met bevindingen over proces en analyses waarin richting wordt aangegeven voor de ontwikkeling van een lerend zorgsysteem voor de ambulancezorg.

Projectpartners
Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s)