Publicatie

Publicatie datum
Naar een lerend zorgsysteem voor de ambulancezorg: haalbaarheidsstudie hergebruik en gegevenskoppeling routine zorgdata.
Jansen, T., Coppen, R., Urbanus, T., Bos, N., Verheij, R. Naar een lerend zorgsysteem voor de ambulancezorg: haalbaarheidsstudie hergebruik en gegevenskoppeling routine zorgdata. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Vragen, bel of mail:
T.L.F. (Tom) Urbanus
Hoofd datamanagement en security officer Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
N. (Nanne) Bos
Senior onderzoeker zorg vanuit patiëntenperspectief