Publicatie

Publicatie datum

Naar een lerend zorgsysteem voor de ambulancezorg: haalbaarheidsstudie hergebruik en gegevenskoppeling routine zorgdata.

Jansen, T., Coppen, R., Urbanus, T., Bos, N., Verheij, R. Naar een lerend zorgsysteem voor de ambulancezorg: haalbaarheidsstudie hergebruik en gegevenskoppeling routine zorgdata. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
In deze haalbaarheidsstudie is onderzocht of de gegevens uit de ambulancezorg geschikt zijn voor hergebruik voor beleidsonderzoek en monitoring van het zorgproces en of ze voor dat doel kunnen worden gekoppeld aan gegevens die in huisartsenpraktijken en op de huisartsenpost worden bijgehouden. Dit met als doel om ‘de juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen leveren in de acute zorgketen.